A Macedón füzetek Macedónia kultúráját, gasztronómiáját, történelmét, érdekességeit mutatja be Magyarországon.

2018 november 16-án a Macedón Köztársaság Budapesti Nagykövetségén mutatták be a Macedón Füzetek második számát. A Macedón füzetek az ország hagyományait, kultúráját, történelmét, gasztronómiáját kívánja bemutatni akár populáris akár tudományos formában. A kulturális-tudományos lap félévente jelenik meg. A füzetek több nyelvűek a macedón és magyar mellett angol nyelvű cikkek is találhatóak benne.

Az érdeklődőket Ancse Markovszka nagykövet asszony, Bólya Anna Mária a Macedón füzetek felelős szerkesztője és Iljovszki Riszto, történész fogadta.

Kis ország – nagyszerű étkek
Macedónia ezzel a szlogennel fémjelzi az országot az érkező turisták számára.

Bartha Elek tiszteletbeli főszerkesztő köszöntője a Macedón Füzetek 2. számában:

” Egy új szakmai folyóirat indításának hátterében, különösen, ha az tudományos profillal történik, mindig egy az adott területről kialakított jövőkép áll. Egyfajta elképzelés, bizalom, amely szerint belátható időn belül van és lesz létjogosultsága a tervezett tartalmak közzétételének, van és lesz olyan szakmai közösség, amely miatt érdemes ezeknek önálló arculatot formálni. Macedón tematikájú tudományos folyóiratot indítani Magyarországon – tekintve a szakterület hazai művelőinek nem túlságosan széles körét – napjainkban nem tekinthető kockázatoktól mentesnek. Szélesebb összefüggésekben azonban talán mégsem illuzórikus egy olyan balkanisztikai érdeklődésű, multidiszciplináris szakmai kör megszólítása, akiknek tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenységük során vannak Macedóniát, a macedón népességet, a szűkebb régiót érintő vonatkozásai, esetleg egyéb jellegű személyes érintettségei.

Magyarországon nagy hagyományai vannak a Balkán kutatásának. Tudományos életünk kiváló személyiségeinek pályája kapcsolódik kisebb vagy nagyobb mértékben a balkáni népek történelmi, földrajzi, néprajzi, művészeti és más területeken való feltárásához. Eredményeinket több szakterületen nemzetközi szinten is számon tartják. Nem minden előzmény nélküli tehát a most induló folyóirat, és lehet bízni abban, hogy ad némi inspirációt a további munkához. Macedónia a maga történelmi múltjával, néprajzával, kulturális hagyományaival, sajátos etnikai, vallási és politikai viszonyaival, egyedülálló földrajzi adottságaival, természeti értékeivel méreteit jóval meghaladó mértékben kínál lehetőséget az ország és a tágabb földrajzi térség tudományos vizsgálata számára. A szerkesztők és a szerzők szándéka szerint ezt a célt kívánja szolgálni a most induló, magyar, macedón és angol nyelvű cikkeket közlő folyóirat. Az első szám megjelenésének alkalmából nem is kívánhatnék egyebet, mint hogy törekvésük sikerrel járjon, és hogy a Macedón füzetek megtalálja helyét a hazai és a nemzetközi balkanisztikai kiadványok sorában. ”

A Macedón füzetek eddig megjelent 2 száma online is elérhető a linkre kattintva: https://macedonfuzetek.webnode.hu/

Az újság megvásárolható: Ohrid Macedón Folkegyüttes bolya.annamaria@macedon.hu