A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elfogadta a Duna borút létrehozatala és pozicionálása turisztikai és kulturális márkaként a határmenti régióban című, határon átnyúló pályázatot, melyet , melyet a Vajdasággal közösen valósítanak meg.

A projekt célja a térség borászatainak fejlesztése, a piaci pozíciójuk megerősítése, kínálatuk tematikus útvonalba szervezése. A projekt keretében elkészült a magyar–szerb határtérség közös borturisztikai fejlesztési stratégiája, melynek célja a Bács-Kiskun megyei és vajdasági borászatok turisztikai lehetőségeinek kiaknázása, erősítése.