A Miljacka folyón átívelő híd az óvárost a valamikori katolikus – azaz latin – negyeddel kötötte össze, innen az elnevezés. A 16. század elején már biztosan állt híd ezen a helyen, akkor még fából, mai alakját a 16. század közepén nyerte el.

Aligha ismernék sokan a világon, ha nem annak közelében ölték volna meg 1914. június 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét, Zsófia főhercegnőt, ezzel ürügyet szolgáltatva az 1. világháború kirobbanásának.

A jugoszláv korszakban a híd a támadást elkövető Gavrilo Princip nevét viselte, akinek kultusza ma is nyomon követhető.

A hídnak van egy magyar vonatkozása. Bory Jenő szobrászművész az első világháború alatt főhadnagyként harcolt a szerbiai fronton. Zászlóalját 1915 januárjában vezényelték Szarajevóba, ahol megbízást kapott, hogy készítsen egy emlékművet a merénylet áldozatául esett Ferenc Ferdinánd főherceg és felesége, Zsófia hercegnő emlékére. Az emlékművet nagy katonai pompával 1917. június 28-án, a szarajevói merénylet harmadik évfordulóján leplezték le a merénylet helyén. Az emlékmű vasból készült részeit a diósgyőri Állami Gépgyárban öntötték. Az emlékmű egy kettős oszlopot, a merénylet áldozatainak bronz reliefjét, egy örökmécsest és egy Pieta-szobrot foglalt magában.

 

Az emlékművön a következő felirat állt: 1914. június 28-án ezen a helyen adta életét és vérét Istenért és hazáért Ferenc Ferdinánd királyi herceg és felesége, Hohenberg Zsófia hercegnő.
Az alkotás nem sokáig maradt fent – az 1. világháború után
lebontották.  Bory Jenő neve jól ismert Magyarországon, „várát” számos érdeklődő keresi fel Székesfehérváron.